← všechny výzkumy

The Transversal Navigation (TTN), 2020-?

Co je TTN?

The Transversal Navigation (TTN) je performativně-edukativní entita zabývající se posunem do jiného globálního stavu reality – to znamená, že vytváří jiné způsoby bytí ve stejném světě. Nezbytným důsledkem transverzální navigace je postupné, systematické a vědomé odcizování tzv. koncepční dislokace – odcizení se od známého zážitku.

Tento projekt byl připravován ještě před vznikem epidemie SARS-COV-2. Od té doby se mnohé výrazně proměnilo. Situace nás nutí, abychom se zamysleli, jak může současná zkušenost se SARS-COV-2 proměnit naše chápání reality. Můžeme plně (nebo alespoň částečně) porozumět změnám, které se kolem nás (a v nás) odehrávají?

Jaké stopy v nás pandemie zanechala? Jaké typy vztahů mohou v tomto prostředí vzniknout a jak mohou ovlivnit naše životy? Jsou opravdu natolik výrazné? Dost možná, že pokud budeme schopni porozumět těmto „novým“ vztahům, budeme také schopni pochopit, jak dnes „moc“ působí na naše těla.

Otevřený komentář k TTN:

 1. Transverzalita je ta dimenze, která umožňuje překračovat hranice, do kterých bylo myšlení vsunuto
 2. Transverzalita není vertikální ani horizontální.
 3. Transverzalita nemá střed ani okraj
 4. Transverzalita je tenká linie – rozřezává jedním tahem.
 5. Transverzalita je to, co umožňuje, aby se cokoliv, stalo čímkoliv.
 6. Transverzalita zpochybňuje jakékoliv bariéry.
 7. Transverzalita překračuje jednotlivce, tvůrce, autora, jejich funkce a otevírá dříve uzavřené cesty pohybu a vnímání. Je otevřenou artikulací.
 8. Transverzalita je schopnost unikat, překonat, ale také chránit se.
 9. Transverzalita vytváří zcela novou ústavu instituce nebo skupiny. 
 10. Transverzalita je mimo jakýkoliv kolektiv, i když začíná tím, co se jeví jako jedno, vždy směřuje k maximální otevřenosti (všímavosti) – senzorické bdělosti. 
 11. Transverzalita si vytváří vlastní pojmy a potvrzuje jedinečnost všech ve skupině.
 12. Transverzalita spočívá v zaměnitelnosti – rozmlženosti – rozmazání – transparentnosti rolí.
 13. Transverzalita nehledá lék, ale integruje vše ve vztahu k prostředí. 
 14. Transverzalita prochází napříč textem i hmotou. Ruší polaritu.
 15. Transverzalita je procesualita. Pohyb mezi vnímatelným a téměř nepostřehnutelným.
 16. Transverzalita projektuje nové, ale není novou metodou.
 17. Transverzalita je nesmrtelná síla oživující život.
 18. Transverzalita má pedagogický potenciál pro rozšiřování podmínek dané praxe.
 19. K transverzalitě dochází tehdy, kdy jsme si vědomi toho, jak se pohybujeme a jednáme v prostředí, ale nikoliv jako jednotlivci, ale jako shromáždění lidských a nelidských, hmotných a nehmotných vjemů.
 20. Transverzalita je totální přivítání všech možností.

The Transversal Navigation (TTN) se zaměřuje na to, jak je vytvářeno umění, předměty, kolektivita, myšlení, jak se formují a transformují ke vztahu k ostatním lidským i nelidským prvkům. TTN je distribuovaná praxe, v jejímž rámci se člověk vystavuje větší a komplexnější konfiguraci. TTN je spoluúčast prostředí – ekologie praxe.

Struktura TTN:

Performativně-edukativní entita The Transversal Navigation (TTN) uvnitř sebe sdružuje několik různorodých projektů, které mají společné zázemí v performativní, procesuální a edukační praxi.

Soupis projektů:

 • Projekt Neoficiální důkaz je performativní-procesuální experiment, který reaguje na současný městský diskurz a praxi. Zaměřujeme na výzkum a vývoj metody performativního mapování, kolektivního vidění a výzkum městské meziprostorovosti. Naši pozornost přitahují ,,hybridní” prostory – anonymní reality, které mohou být považovány za zanedbané, spontánní, rozostřené, unikají logice analytických systémů tradičního urbanismu. Veškeré aktivity v rámci projektu Neoficiální důkaz se zaměřují na [mapování a designování reality], které směřují k performativitě.

Webové stránky: The Transversal Navigation (TTN)


Externí odkazy:

Statement GAMU: Video statement k TTN

Rozhovor mezi Hanou Turečkovou a Alešem Čermákem: Rozhovor pro Opera plus

Rozhovor mezi Petrem Krátkým a Alešem Čermákem: Rozhovor pro Universitas

Teoretik Vít Bohal se zamýšlí na konceptem The Transversal Navigation: TTN pro 3/4.sk

 

 

Podobné výzkumyvšechny výzkumy →