O nás

AB_HPP [Ausdruck Books_Hybrid Publishing Platform] je proměnlivý kolektiv autorů a performerů zaměřující se na výzkum hybridního/transverzálního myšlení, sociální interakce, participativní dramaturgie/praxe, psaní a vzdělávání, které směřuje k performativitě.

Skrze naši praxi rozvíjíme potenciály tzv. skrytých/tichých znalostí, tedy takových způsobů poznávání, skrze které můžeme vědět (nebo nahlédnout) víc, než můžeme říci. Samotná událost této souhry/spoluúčasti mění výsledky a vytváří architekturu vzájemné sounáležitosti a soudržnosti.

Otevřený komentář k současné výzkumné činnosti:

V současné době budujeme rozsáhlou performativně-edukativní entitu The Transversal Navigation (TTN),  jenž se systematicky zaměřuje na vytváření odlišných způsobů bytí ve stejném světě tzv. koncepční dislokace. Uvnitř struktury TTN je obsaženo několik různorodých projektů, které mají společná východiska v performativně-edukativní a procesuální praxi. TTN se vrací a opakuje, ale pokaždé jinak. Je totálním přivítání všech možností. Vždy směřuje k maximální otevřenosti/všímavosti – senzorické bdělosti.

Obecná východiska:

  • Projekty kladou zvýšený důraz na rozvoj flexibility a systematické rozvíjení a promýšlení pojmu ekologie praxe.
  • Každý náš pohyb začíná uspořádáním, umístěním, komunitou, její rozmanitostí, blízkostí k ostatním částem místa nebo vztahem ke konkrétní krajině.
  • Kam až dokáže tvoje tělo rozeznávat tvoje tělo? Možnost začlenit do procesu poznávání další aktéry je důležitým aspektem naší praxe, jež přirozeně vede k procesu vzájemného učení, protože vědění je vždy částečně kolaborativní projekt.

Historie:

Ausdruck Books vzniklo v New Yorku v roce 2010, původně jako nezávislé nakladatelství. V průběhu let se transformovalo do současné podoby (AB_HPP), která rozšířila svůj formát o další výzkumné aktivity převážně v oblasti hybridního myšlení/praxe a performativity.

Současný team AB_HPP tvoří: Aleš Čermák (umělec, výzkumník a zakladatel AB_HPP), Jindřiška Křivánková (choreografka, performerka, lektorka), Pavla Klouzalová (produkce), Jakub Gottwald (herec, performer).