O nás

Ausdruck Books Hybrid Publishing Platform (AB HPP) je proměnlivý kolektiv autorů a performerů zaměřující se na výzkum ztělesněných – multisenzorických forem vnímání, hybridního – transverzálního myšlení, sociální interakce, psaní a vzdělávání, které směřuje k performativitě. 

Skrze naši praxi rozvíjíme potenciály tzv. skrytých/tichých znalostí, tedy takových způsobů poznávání, skrze které můžeme vědět (nebo nahlédnout) víc, než můžeme říci.

Otevřený komentář k současné činnosti:

Od roku 2021 jsme začali rozvíjet vzdělávací a výzkumný environment Sea-Water Amplification (SWA), kde se v malém mezinárodním transdisciplinárním teamu snažíme rozvíjet mezidruhovou komunikaci a mutlisenzorické metody poznávání ve vztahu k venkovní pedagogice a epistemologii mořské krajiny. Epistemologie mořské krajiny v tom projektu není jen kritickou znalostí oceánu a nebo jiných mořské-vodních prostředí, ale zahrnují také množství událostí a myšlenek, které jsou organizovány podle toho, jak se zrovna pohybují a vzájemně ovlivňují, přičemž zdůrazňuje rozpoznání nám vlastní perspektivy, způsobu vnímání a místa, jež se nachází uvnitř dynamického, neustále se proměňujícího rozhraní. Mnohé proměny oceánů jsou vnímány a zkoumány na mnoha úrovních a mnoha různými způsoby, z nichž každý mobilizuje specifické znalosti a odkazuje na různé koncepční rámce, různé imaginace, nástroje a prostředky. Zkoumáme, jak rozmanité jsou reprezentační praktiky, které tvoří svět, a ty se snažíme dále prohlubovat. V současnosti působíme na pobřežní linii Praia de Norte v Portugalsku a na ostrově Pico v souostroví Azory.

Source NASA

Do roku 2021 jsme pracovali na rozsáhlé performativně-edukativní entitě The Transversal Navigation (TTN),  jenž se systematicky zaměřuje na vytváření odlišných způsobů bytí ve stejném světě tzv. koncepční dislokace. Uvnitř struktury TTN je obsaženo několik různorodých projektů, které mají společná východiska v performativně-edukativní a procesuální praxi. TTN se vrací a opakuje, ale pokaždé jinak. Je totálním přivítání všech možností. Vždy směřuje k maximální otevřenosti/všímavosti – senzorické bdělosti.

Motivace:

  • Zaměřujeme se na dlouhodobé edukativně výzkumné projekty, které mají primární zázemí v performativní, participační a ztělesněné praxi, jako adekvátní metodě poznávání světa.
  • Projekty kladou zvýšený důraz na rozvoj flexibility, rozvíjení a promýšlení pojmu ekologie praxe.
  • Snažíme se vždy vztahovat ke každé lokalitě nebo místu specifickým situovaným způsobem, jenž upozorňuje na rozdílnosti ve vnímání mezi jednotlivými prostředími a upozorňuje také na to, jak jsme skrze tyto lokality a místa schopni myslet.
  • Společnou prací se snažíme vyvíjet nástroje, které jsou dostupné a otevřené pro co nejširší spektrum spolutvůrců.

Historie:

Ausdruck Books vzniklo v New Yorku v roce 2010, původně jako nezávislé nakladatelství. V průběhu let se transformovalo do současné podoby (AB HPP), která rozšířila svůj formát o další výzkumné aktivity převážně v oblasti hybridního praxe a performativity.

Současný team AB HPP tvoří: Aleš Čermák (umělec, transdisciplinární výzkumník a zakladatel AB_HPP), Jindřiška Čermák Křivánková (choreografka, performerka, lektorka), Pavla Klouzalová (produkce), Jakub Gottwald (herec, performer).