← všechny projekty

NEOFICIÁLNÍ DŮKAZ – PŘÍPADOVÁ STUDIE 2: ALIANCE, 2021-22

Anotace:

V roce 2021 jsme byli osloveni, abychom se zúčastnili projektu TriangulUM 2021, který druhým rokem organizuje a podporuje Galerie hlavního města Prahy. V projektu jsme se ucházeli o jedinečnou lokalitu bývalé trampské osady Tornádo na Kazíně, jenž spadá pod městskou část Praha-Lipence. K lokalitě jsme se rozhodli přistoupit, jako k jedinečnému a dynamickému rozhraní, skrze které je možné testovat a vyvíjet metodu performativního mapování, jenž může být za určitých okolností klíčová v produkci nového typ zkušenosti. Projekt Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance je pilotním projektem a otevřeným procesem poznávání/mapování/designování lokalit.

Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance je proces, který začíná receptivní fází pozorování a naslouchání. Pokračuje kreativní fází designových rozhodnutí a vede k realizaci návrhu v dané lokalitě, ale směřuje také nazpět k úvaze, zdali by nestálo za to zůstat u důkladného pozorování a naslouchání. Skrze tyto fenomény se snažit zachytit dynamiku míst, která jsou založena na permanentní interakci lidských i nelidských aktérů.

Z tohoto úhlu pohledu můžeme říci, že každá lokalita disponuje vysokou mírou otevřenosti a vynalézavosti, protože je v procesu utváření. Na takové lokality je možné nahlížet jako na dynamická rozhraní, kde je možné experimentovat a rozvíjet imaginaci.

K lokalitě osady Tornádo jsme přistoupili jako k rozhraní, které je schopno s uživatelem komunikovat obousměrně. Rozhraní je schopno rozkrývat další krajiny, protože pracuje s rozšířenou realitou, a díky tomu může modelovat vnímání uživatele anebo naopak. Uživatel se automaticky stává také spolutvůrcem nebo spoluautorem.

Společné projektování = modelování prostoru.

Tento jednoduchý předpoklad je naší výchozí motivací, protože od samého počátku umožňuje vzájemnou interakci a spolupráci. Nenabízí jen exkluzivní pohled na danou situaci nebo lokalitu. Právě ona možnost začlenit do procesu poznávání a mapování další aktéry je důležitým aspektem této případové studie, jež přirozeně vede k procesu vzájemného učení.

V projektu Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance se zaměřujeme na výzkum, vývoj a rozvoj metody performativního mapování. V případě této studie se jedná o testování metody Generického-integrovaného urbanismu (GIU). GIU tvoří jednu z možných metod, jak poznávat, porozumět, mapovat a smysluplně designovat prostředí. Případová studie umožňuje (v dlouhodobé aplikaci) novým způsobem nahlédnout subtilnější otázky, na které častokrát v rámci projektování nezbývá čas, nebo jsou od začátku procesu zcela opomíjené.

Obecné informace o mapované lokalitě:

Chatová osada Tornádo leží v blízkosti legendární trampské, ale i výletní restaurace Tornádo u Pumpahomy, dříve zvané U Tetaurů, severozápadně od skalního břidličnatého ostrohu, kde jsou pozůstatky hradiště Kazín.

GPS: 49°56’55.70″N, 14°20’19.92″E,

Velkou část objektů osady tvoří části historických autobusů značky Praha N nebo Praga 1930, které se ve 20. letech 20. století vyřazovaly od Československé pošty a byly převezeny na břeh řeky Berounky. Vznikla tak trampská osada na vlastním pozemku (říční lázně) s nezvyklou urbanistickou koncepcí, vytvořenou právě pomocí skříňových korpusů historických autobusů.

Chatová osada Kazín vznikla směrem k Černošicím kolem ulice U Berounky na území původních říčních a pískových lázní. Nyní se v osadách hraje volejbalový či nohejbalový turnaj, ovšem komunitní život zvláště v osadě Tornádo už prý vymizel, je spíše lákadlem pro turisty. Zato v osadě Kazín se stále volí šerif a osadní výbor, a osada má tak svůj pevný řád.

V roce 2015 vznikl z podnětu Rady hl. m. Prahy plán rozvoje říční oblasti soutoku Berounky s Vltavou, kde Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) inicioval realizaci Příměstského parku Soutok a vznik platformy Společně na soutoku (zahrnuje též spolupracující městské částí Prahy: Velká Chuchle, Zbraslav, Radotín, Praha 12, Lipence, Černošice). V blízké budoucnosti je v plánu také podpořit favelu osady Kazín a celé oblasti pod hradištěm a zbudovat umělecko-kulturní kolonii pro rezidenční pobyty.


Realizační team: Kolektiv AB_HPP: Aleš Čermák, Jakub Gottwald, Jindřiška Křivánková, Pavla Kouzalová

Externí spolupracovníci na případové studii: Mgr. Lenka Kadlecová (starostka městské části Praha -Lipence), Mgr. Jan Albert Šturma (geobotanik), Mgr. Magdalena Šturmová (biolog)

Účastníci workshopu GIU: Marie Milotová, František Milota, O. Adam Gregor, Adam Svoboda, Milada Vlčková, Jana Svoboda Akrmonová

Dokumentace AB_HPP, Jan Emler, Vít Trunec

Grafický design/ilustrace: Terezie Štindlová

© Kolektiv AB_HPP, Galerie hlavního města Prahy, 2021


Realizace projektu vznikla za podpory Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město. Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance je součástí performativně-edukativní entity The Transversal Navigation (TTN).


📒Publikace je nyní volně ke stažení na:  Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance


Bibliografické údaje: Autor: AB_HPP Vydavatel: AB_HPP ISBN: 978-80-908403-0-0 Formát: A5 Grafický design/ilustrace: Terezie Štindlová Rok vydání: 2021

Podobné projektyvšechny projekty →