← všechny publikace

Jan Jehlík: RUKOVĚŤ URBANISMU ED.2, 2018

Rukověť urbanismu volně navazuje na předchozí knihu Jana Jehlíka Obec a sídlo, o krajině, urbanismu a architektuře, souboru textů s různou formou a různými tématy. Tentokrát však jde o komplexní pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, a to v celém spektru činností, od malých k velkému měřítkům, od obecného k dílčímu, od ideje k formě. Text je strukturován ve formě komentovaných tezí a je členěn do tří základních oddílů: Prostředí, Sídlo, Návrh. Vybrané teze jsou ilustrovány autorovými kresbami a schématy. Kniha je osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu.

Jan Jehlík vychází ze svých dlouholetých odborných zkušeností v různých rolích, pracoval jako hlavní architekt Ústí nad Labem, projektoval řadu úspěšných staveb a v poslední době vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde je také hlavním řešitelem výzkumných úkolů. Tato kniha je věnována všem, kdo chtějí odhalovat zákonitosti a souvislosti urbanistické tvorby, od studentů přes činné architekty až po zvídavé laiky.

Publikace je dostupná přes distribuční síť Kosmas: Rukověť urbanismu

Více informací o autorovi lze nalézt na: Jan Jehlík


Bibliografické údaje: Autor: Jan Jehlík _ Nakladatel: Ausdruck Books _ EAN: 9788027049202 _ ISBN: 978-80-270-4920-2 _ Popis: 1× kniha, brožovaná _ Počet stran: 250 stran _ Jazyk: česky _ Rozměry: 14,5 × 20,5 cm _ Rok vydání: 2018 (2. doplněné vydání)
Odborné recenze: Prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Ing. arch. Adama Gebrian

 

Podobné publikacevšechny publikace →