← všechny publikace

Aleš Čermák: PEDAGOGIKA PRO ROZŠÍŘENÉ-MEZIDRUHOVÉ NASLOUCHÁNÍ (text pro e-journal Envigogika), 2023

photo Sea-Water Amplification (SWA) 2023

Obsáhlý text Pedagogika pro rozšířené-mezidruhové naslouchání byl nyní publikován v odborném recenzovaném časopise Envirogogika. V textu se snažíme čtenáři přiblížit východiska, vycházející z naší umělecko-výzkumné praxe v oblasti venkovní pedagogiky.

Abstrakt

Na příkladu vlastní umělecko-výzkumné praxe se zaměřuji na venkovní pedagogiku a ekologickou gramotnost dětí předškolního věku nejen jako výuku „environmentálního“ obsahu, ale přede-vším formu naslouchání, která se snaží vytvářet hlubší pochopení sítě lidských a více-než-lidských vazeb. V rámci umělecko-výzkumné činnosti poukazuji na vývoj metody performativního mapování, jež umožňuje novým způsobem nahlédnout subtilnější otázky, na které vmainstreamovém vzdělávacím procesu nezbývá čas. V textu se také snažím poukázat na to, proč mainstreamové vzdělávání podporuje jen úzké pojetí naslouchání, zaměřené na přijímání a chápání lidských významů. Z toho plyne, že mainstreamové vzdělávání je nedostatečně vybaveno k tomu, aby bylo schopno naslouchat afektivní a environmentální dimenzi jako určitému druhu vibrace, která je schopna hýbat všemi druhy těl. Proto je potřeba rozšířit a kultivovat mezidruhové naslouchání ve vzdělávací praxi (nejen dětí předškolního věku), a za tímto účelem navrhuji několik způsobů, které tento způsob naslouchání rozvíjejí. Text zahrnuje více perspektiv, umožňujících každému z nás nahlédnout za hranice svých dosavadních zkušeností a učit se synchronizovat sám sebe napříč mnoha rozmanitými časovými horizonty.

Klíčová slova

venkovní pedagogika; pomalá pedagogika; environmentální výchova; klimatická změna; performativní mapování; hluboké naslouchání; multisenzorické metody poznávání; mezidruhová komunikace; počasí; dětská geografie

* Pedagogika pro rozšířené-mezidruhové naslouchání zahrnuje širší spektrum umělecko-výzkumných aktivit, které vznikají jako součást vzdělávacího a výzkumného prostředí Sea-Water Amplification (SWA). SWA vzniká ve spolupráci s umělecko-výzkumnou platformou Ausdruck Books Hybrid Publishing Platform. Tyto vzdělávací a výzkumné aktivity mají za cíl rozšiřovat a hlouběji definovat takzvaný prožitek ve vztahu k venkovní pedagogice a epistemologii mořské krajiny.

Text je volně ke čtení na internetových stránkách časopisu Envigogika nebo si jej můžete přečíst v našem vlastním grafickém designu (v podání Jakuba Kovaříka): Pedagogika pro rozšířené-mezidruhové naslouchání.


📕 Více informací můžete dohledat na: Pedagogika pro rozšířené-mezidruhové naslouchání


Podobné publikacevšechny publikace →