← všechny aktuality

Pedagogika pro rozšířené – mezidruhové naslouchání – Meteorologické procházky

Publikujeme nový projekt, který je součástí rozsáhlého umělecko-výzkumného celku Pedagogika pro rozšířené- mezidruhové naslouchání.

Meteorologické procházky nabízí řadu interaktivních, smyslových podnětů odehrávajících se převážně ve venkovním prostředí. Převážná část aktivit je zaměřena na venkovní prožitek. Na kontakt s povětrnostními světy a dalšími mezidruhovými aktéry, jež mohou být v konečném důsledku velice produktivní, protože se v nich neustále objevují různé formy kinestetických, vizuálních a afektivních rezonancí. Prostřednictvím meteorologických procházek si děti budují zvláštní vztah k místům a pomíjivosti, protože počasí je do jisté míry také pomíjivá krajina.

Prostřednictvím našich procházek se učíme ,,být ovlivněni“. Učíme se věnovat pozornost nejen vlastním pohybům, rytmům a příběhům, ale také těm s nimiž se setkáváme.


Pokud byste rádi zorganizovali jakoukoliv aktivitu, nebo metodologický workshop ve vašem okolí – vaší zemi, tak nám napište na náš email info@abhpp.org a nebo nás kontaktujete na přes Instagram.


📒 Pro více informací můžete navštívit tento odkaz: Meteorologické procházky


 

Podobné aktualityvšechny aktuality →