← všechny projekty

PODIVNÉ BEZDOMOVECTVÍ: SEN, JAKO SKUTEČNÁ PRAXE, 2021

Podivné bezdomovectví: sen, jako skutečná praxe, je první částí výzkumného performativně-edukativního projektu The Transversal Navigation (TTN).

Pojďme uvažovat o bdění a snění společně. Kdyby byly naše sny důsledně spojité, tak že by se do nich noc co noc vraceli stejní lidé a stejné okolnosti, byli bychom na vážkách, co je bdění a co je sen. A tudíž mluvíme-li o bdělém stavu, musíme sem zahrnout i stav snění. Sníme pouze za jediným účelem, a to je dosažení reality.

17. února (2021): Nemít jiný sen – než je tento!

Zavíráme oči a rozpouštíme se ve tmě. Činíme tak beze strachu, protože to, co nazýváme „já“, mizí. Máme pocit, že jsme v přímém kontaktu s vnější realitou, ale to je naivní představa. Snění je pravděpodobně něco, co se ve snu děje, ne to, co děláme. Ve zdánlivě neomezeném světě snů začínáme existovat. Ztrácíme vědomí sebe sama a znovu je nalézáme. Ráno se probouzíme a pokračujeme ve skutečném životě, i když v určitém slova smyslu stále sníme. Během dne jsme stejně jako v noci pohrouženi do téhož snění. Pohybujeme se – cestujeme ve stejném médiu.

Co se stane, když se snění stane explicitním? Otřese zdánlivou pevností reality? Co se stane, když se nadbytek snů aplikuje na realitu? Už se stalo. Existuje optimální způsob snění, aby svět byl stále onou „přirozenou skutečností“? Jaké pravidelnosti můžeme najít v tomto intoxikovaném světě snů, probudíme-li se ze snu a vracíme se nazpět do reality?


Autor projektu: Aleš Čermák  Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Matouš Hejl Teoretický support: Jakub Albert Ferenc  Sound design: Matouš Hejl Grafický design: Terezie Štindlová Technická podpora: Jaro Repka Dokumentace: Světlana Malinová Anglický překlad: Vít Bohal Kurátor a koordinátor projektu: Petr Krátký (GAMU)

Webové stránky projektu TTN: The Transversal Navigation (TTN)


Externí zdroje:

Doprovodné texty k první části TTN.

Aleš Čermák, O podivném bezdomovectví

Aleš Čermák, On strange homelessness

Jakub A. Ferenc, Transverzalita coby médium hloubky bytí lidských a nelidských objektů

Jakub A. Ferenc, Transversality as Medium: On the Profound Being of Human and Non-Human Objects

Vít Bohal, Transverzální navigace Aleše Čermáka

Podobné projektyvšechny projekty →