← všechny publikace

PŘEDBÍHÁŠ, KDYŽ JSI V ŘADĚ?, 2015

Publikace čtenářům představuje průřez pětiletou činností Galerie SPZ. Jde o sérii rozhovorů s vybranými autory, kteří v galerii vystavovali. V principu se jedná o jakýsi neukončený rozhovor – umělci se v textech virtuálně setkávají, navzájem doplňují nebo také občas rozporují.

Rozhovory s umělci vedou Lukáš Machalický a Robert Šalanda, kteří stojí za koncepcí katalogu i galerie. Text nabízí širokou škálu témat, od těch oddychových po vážná, od témat pracovních po osobní. Právě rozmanitost témat nejen v rozhovorech, ale i v představených výstavách, dodává knize lehkost.

Rozhovory představují 13 etablovaných českých a slovenských umělců mladší a střední generace. Odpovědi Adély Babanové, Davida Krňanského, Františka Demetera, Igora Korpaczewského, Jitky Mikulicové, Marka Meduny, Matěje Smetany, Radima Labudy, Ondřeje Ševčíka, Aleše Čermáka, Tomáše Predky, Jiřího Černického a Patricie Fexové nabízejí široké penzum názorů a přístupů, které Galerie SPZ za dobu své činnosti přestavila.


Kniha je dostupná přes knihkupectví Artmap : Předbíháš, když jsi v řadě?


Externí zdroje:

Prezentace gallerie SPZ pro Artyčok.tv.

Bibliograficcká data: Autor: Lukáš Machalický, Robert Šalanda Vydavatel: Ausdruck Books Rok: 2015 Grafický design: Robert Jansa a Petr Bosák (2015 Designers).

Podobné publikacevšechny publikace →